Điều khoản Việt Nam

Vui lòng chọn ngôn ngữ của bạn:

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 8 năm 2023

Chào mừng bạn đến với Trang web Đăng ký Câu lạc bộ Da trắng! Trang web này được tạo ra để cung cấp thông tin về chương trình tiếp thị đa cấp của Câu lạc bộ Trắng và hỗ trợ các cá nhân hiểu cách tham gia và thành lập nhóm của riêng họ. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này trước khi sử dụng trang web này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

1. Quyền sở hữu và mục đích:

Trang web Đăng ký Câu lạc bộ Trắng được sở hữu và điều hành bởi một người tham gia đã đăng ký chương trình tiếp thị đa cấp của Câu lạc bộ Trắng. Mục đích của trang web này là cung cấp thông tin và hướng dẫn cho những cá nhân muốn tìm hiểu về chương trình và thành lập nhóm của riêng mình.

2. Không phải là trang web chính thức:

Xin lưu ý rằng Trang web Đăng ký Câu lạc bộ Trắng không phải là trang web chính thức của công ty tiếp thị đa cấp Câu lạc bộ Trắng. Nó được vận hành bởi một người tham gia độc lập chỉ nhằm mục đích thể hiện cách thức hoạt động của chương trình và giúp những người tham gia tiềm năng hiểu được quá trình tham gia và thành lập nhóm.

3. Độ chính xác của thông tin:

Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhưng chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được trình bày trên trang web này. Thông tin được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên hoặc sự chứng thực chính thức từ công ty tiếp thị đa cấp White Club.

4. Tham gia Chương trình Câu lạc bộ Da trắng:

Mọi thông tin được cung cấp trên trang web này liên quan đến việc tham gia chương trình tiếp thị đa cấp White Club đều dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của chủ sở hữu trang web. Việc tham gia thực tế vào chương trình phải tuân theo các điều khoản và điều kiện do công ty White Club chính thức đặt ra. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các tài liệu và chính sách chính thức của công ty trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

5. Liên kết của bên thứ ba:

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn nhưng chúng tôi không xác nhận, kiểm soát hoặc giám sát nội dung của các trang web bên thứ ba này. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng các trang web đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do bạn sử dụng các liên kết của bên thứ ba.

6. Sở hữu trí tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, đồ họa, hình ảnh, biểu trưng và các tài liệu khác, đều được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và thuộc về chủ sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu.

7. Giới hạn trách nhiệm pháp lý:

Trong mọi trường hợp, chủ sở hữu trang web sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt hoặc điển hình phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này hoặc thông tin được cung cấp ở đây.

8. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện:

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Phiên bản mới nhất sẽ được đăng trên trang này cùng với ngày có hiệu lực.

9. Thông tin liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các Điều khoản và Điều kiện này hoặc việc sử dụng trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Thông tin liên hệ

Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng trang web này phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này.

Đăng nhập!

Nhận tin tức của chúng tôi
của đội tuyển Việt nam