Tôi đã mời một số người vào nhóm
của tôi tại White Club!

I'm a leadership background White Club

Nếu bạn muốn thực hiện tìm kiếm ở khu vực khác hoặc đăng ký với một nhà lãnh đạo khác tại đây trên trang này, hãy nhấp vào nút bên dưới:

Tôi là một nhà lãnh đạo! Việt Nam

  Lưu ý:


  Kênh này dành cho những người đã quyết tâm làm nên lịch sử trong dự án White Club và những người đã có ít nhất 5 người bạn mời tham gia vào nhóm của họ!
  Nếu bạn có hồ sơ này, đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi thông điệp thể hiện sự quan tâm của bạn với nhóm của chúng tôi!
  Một cái ôm thật chặt,
  Nhóm White Club | Đăng ký | VIỆT NAM

  Tên: (bắt buộc)
  Bạn có thể thuê bao nhiêu người cho dự án? (bắt buộc)
  Những công ty/dự án nào bạn đã tham gia?  (bắt buộc)
  Điện thoại di động:
  NHẬP QUỐC GIA CỦA BẠN bạn sống ở đâu
  Tiểu bang của bạn:
  Thành phố của Ban:
  Email của bạn: (bắt buộc)
  Chủ thể:
  Bạn đã là khách hàng của White Club chưa? ID White Club của bạn là gì?
  ID của người đã mời bạn tham gia White Club là gì? 
  Nếu bạn muốn, hãy gửi cho chúng tôi một bức ảnh để đưa vào hồ sơ của bạn tại đây trên trang web!
  Định dạng được phép: JPG, JPEG and PNG
  Sao chép và dán liên kết hồ sơ Facebook hoặc Instagram của bạn vào đây nếu có:
  Tin nhắn của bạn:
  Thời gian tốt nhất để chúng tôi liên hệ với bạn là gì?


   



  Terms

  Đăng nhập!

  Nhận tin tức của chúng tôi
  của đội tuyển Việt nam